surfaces

ALLA YTOR

Tar bort Alger & Påväxt och håller dom borta i åratal.
Spruta på – Regna av

Fulstopp mot all påväxt på alla ytor - Långtidsverkande. Påväxtdödande rengöringsmedel mot alger, påväxt, lavar, blånad, svarta prickar, mögel och svampar.

Till tak, väggar, fasader, gångar, murar, plank, möbler, plast, metall. Efter biocidbehandlingen finns en osynlig ultratunn katjonisk polymer kvar och skyddar mot påväxt i upp till 4 år.

Den katjoniska (positivt laddade) ytan gör att inga mikroorganismer eller påväxt kan börja växa då dessa alla har negativ laddning. Ett fysikaliskt skydd. Samma katjoniska polymer som används mot smittspridning i produkten Smittstopp.

Dosering: 1 + 29, 1 liter Fulstopp+ 29 liter vatten.

Bruksanvisning

Metod 1: spruta, pensla, borsta, svampa eller rulla på utspädd lösning. Låt torka. Låt sedan påväxten regna bort, tar ca 1 år på tak och 2-3 år på fasader.

Metod 2: spruta, pensla, borsta eller rulla på utspädd lösning. Låt verka minst 1 dag och upp till 4 veckor. Tvätta, spola rent eller högtryckstvätta bort allt. Lägg på ett nytt lager lösning, låt torka.

Innehåller: Katjon- och nonjontensider, bensalkonklorid, PHMBG, polymerer, salt.

Långtidsverkan är ett fysikaliskt skydd.