Fulstopp - Högtryck läggs på med högtryckspruta i kemläge - påläggningsläge - på rekordtid

Tar bort Alger & Påväxt och håller dom borta i åratal

Spruta med Högtrycksspruta — Regna av

Fulstopp Alg & Påväxt-tvätt Högtryck — från gång till tak

För Högtryckstvätt med kembehållare, t ex Kärcher

Mot all påväxt på alla ytor - Långtidsverkande genom positivt laddad polymer. Påväxtdödande rengöringsmedel mot alger, påväxt, lavar, blånad, svarta prickar, mögel och svampar. Till tak, väggar, fasader, gångar, murar, plank, möbler, plast, metall. Efter behandlingen finns en osynlig ultratunn katjonisk polymer kvar och skyddar mot påväxt i upp till 4 år. Den katjoniska (positivt laddade) ytan gör att inga mikroorganismer eller påväxt kan börja växa då dessa alla har negativ laddning.

Dosering: 1 + 19. Ställ högstryckstvättens keminställning på max. Lägg på i kemläget, annars kan inte högtryckstvätten få med medIet i rätt dosering, vattnet bara rusar förbi koncentratet.

Bruksanvisning:
Metod 1: Lägg på med högtryckstvätten i kemläget, låt torka. Låt sedan påväxten regna bort, tar ca 1 år på tak och 2-3 år på fasader.

Metod 2: Lägg på med högtryckstvätten i kemläget. Låt verka minst 1 dag och upp till 4 veckor. Tvätta eller högtryckstvätta, spola rent. Lägg på ett nytt lager lösning, låt torka.

Innehåller: Kvartär ammoniumförening, katjon- och nonjontensider, komplexbildare,  polymerer, salt.
För ännu längre skydd använd Tvärstopp Påväxtskydd.

Långtidsverkan Utan Bekämpningsmedel

OBS: långtidsverkan är när medlet torkat, viss tid gått och endast polymeren sitter kvar.