Hela denna nya svenska teknik är baserad på elektriska laddningar.

Bakterier, virus, stafylokocker och alla mikroorganismer är negativt laddade.

Påväxter som svamp, lavar, alger, jordslag och blånad är också alla negativt laddade.

Detta betyder att mikroorganismer och påväxt inte kan växa på en positivt laddad yta. Dom fastnar och dör. Men blir ytan mättad (så full med smuts att laddningen inte når igenom) så kan påväxten växa utanpå smutsen.

Vad är detta med katjoner, anjoner och nonjoner?

Anjoner är negativa joner. Vanliga tvättmedel (tensider) är anjoniska, negativt laddade.

Katjoner är positiva joner. Det finns katjoniska tensider som Bensaltensid. Dessa är positivt laddade och även giftiga för mikroorganismer. Används i bakteriedödande tvättmedel och som aktiv substans i bekämpningsmedel.

Blandar man katjoner och anjoner så neutraliserar dom varandra, man blandar plus och minus och resultatet blir noll.

Det finns också nonjontensider, det är tvättmedel utan egen laddning (neutrala). Dessa påverkar inte anjon eller katjontensider eller katjonisk polymer. Används för rengöring före katjoniskt ytskydd och för underhållstvätt.

Fulstopp innehåller också biocider som vid påläggningen dödar all påväxt. När lösningen torkat tar den katjoniska polymeren över och ger ett skydd över lång tid.

Katjonisk polymer är positivt laddad. Det betyder att ingen påväxt kan växa på ytan.