Kärcher som har högtryckssprutor med kembehållare, har också utrustat högtrycksprutan med en lans som går att förlänga.

Man köper till extra bitar på 0,5 meter som man kopplar lansen vidare med. Genom att förlänga lansen kan man spruta på högre höjder.

Detta är viktigt för att från säkert avstånd nå upp till tak eller högre väggar på t.ex. hus och andra byggnader och samtidigt undvika att riskera olyckshändelser vid arbete.

OBS: påläggning sker i kemläge. Detta är ett påläggsläge för att lägga schampo på bilar och liknande. Man kan på detta sätt lägga på enorma ytor - som plank - på kort tid, många gånger snabbare än med ryggspruta.

Kärcher lansar

Kärcher sprutar enkelt och bekvämt stora och höga ytor. Lansen har en stabil hållning upp till två meter. Detta gör att man kan spruta i höjder upp till 5 meter. Står man på ett ställ så når man ännu högre höjder.